• head_banner_01

Жилийн эхний хагаст полиэтилен, сүүлийн хагаст зах зээл сул байсан нь юугаараа онцлог вэ?

2023 оны эхний хагаст олон улсын түүхий нефтийн үнэ эхлээд өсч, дараа нь буурч, улмаар хэлбэлзсэн.Оны эхэнд түүхий нефтийн үнэ өндөр байснаас нефтийн химийн үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн ашиг дийлэнх нь сөрөг хэвээр, дотоодын нефтийн химийн үйлдвэрлэлийн нэгжүүд голдуу ачаалал багатай хэвээр байна.Түүхий нефтийн үнийн хүндийн төв аажмаар доошлох тусам дотоодын төхөөрөмжийн ачаалал нэмэгдэв.2-р улирал хаяанд ирж дотоодын полиэтилен төхөөрөмжүүдийн төвлөрсөн засвар үйлчилгээний улирал ирж, дотоодын полиэтилен төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ шат дараатай явагдаж байна.Ялангуяа зургадугаар сард засвар үйлчилгээний төхөөрөмжүүдийн төвлөрөл дотоодын нийлүүлэлт буурч, энэ дэмжлэгээр зах зээлийн үзүүлэлт сайжирсан.

 

Оны сүүлийн хагаст эрэлт аажмаар эхэлж, эхний хагастай харьцуулахад эрэлтийн дэмжлэг бэхжсэн.Түүнчлэн оны сүүлийн хагаст үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх боломж хязгаарлагдмал, зөвхөн хоёр аж ахуйн нэгж, 750000 тонн нам даралтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр төлөвлөжээ.Цаашид үйлдвэрлэл хойшлохыг үгүйсгэхгүй.Гэвч гадаад эдийн засаг муу, хэрэглээ сул зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалан полиэтиленийн дэлхийн томоохон хэрэглэгч болох Хятад улс оны сүүлийн хагаст импортын хэмжээг нэмэгдүүлж, нийт нийлүүлэлт харьцангуй элбэг байх төлөвтэй байна.Дотоодын эдийн засгийн бодлогыг тасралтгүй зөөлрүүлэх нь доод урсгалын үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүд болон хэрэглээний түвшинг сэргээхэд ашигтай.Оны сүүлийн хагасын үнийн өндөр цэг 10-р сард гарч ирэх бөгөөд үнийн гүйцэтгэл оны эхний хагасаас илүү хүчтэй байх төлөвтэй байна.


Шуудангийн цаг: 2023-07-05